lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú
Dec 06, 2016   view 318 times


lidohla ´fkuo lsh,d Tn fï ál lsfhõfjd;a fojrla l,amkd lrdú

wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd
Nov 30, 2016   view 179 times


wdof¾ /l.kak ´fkkï rKavq fjoaÈ fï foaj,a 8 ljodj;a lrkak tmd

újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la
Nov 25, 2016   view 175 times


újdyh Èlalidohlska fl,jr ùug n,mdk iq,n fya;= 9la

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak
Aug 24, 2016   view 285 times

orejkag f,dalh oskkak lshd fokak

.eìKs ujg iqN kskaola
Aug 13, 2016   view 258 times

.eìKs ujg iqN kskaola

 

fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak
Aug 09, 2016   view 323 times


fld,a,hs fl,a,hs ieñhhs ìß|hs Wkdg miafia wksjd uqyqK fokak fjk fï foaj,a 9 .ek oekqj;a fjkak

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak
Jul 05, 2016   view 2238 times

iajdñhdf.a id¾:l;ajhg u. fmkajk ìßola jkak

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï
Jun 16, 2016   view 2178 times

orejkaf.a wdrla‌Idjg ;dla‌IKsl fuj,ï

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@
Jul 22, 2015   view 2188 times

.eìks uõjreka fndaê mQcdj ;eîu iqÿiqo@

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq
Jul 12, 2015   view 2960 times

m%S;su;a hq. osúhla Wfoid ie,iqï iy.; fjuq

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''
Jul 11, 2015   view 2148 times

;Hd.h ,nkakd bka ,nk i;=g u;hs'''

Jun 09, 2015   view 2455 times
Jun 02, 2015   view 2156 times
May 19, 2015   view 2696 times
Mar 27, 2015   view 2195 times
Mar 13, 2015   view 2308 times
Mar 01, 2015   view 2134 times
Feb 17, 2015   view 2149 times
wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@<
Feb 17, 2015   view 2150 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@
Feb 17, 2015   view 2159 times

wjq,a jQ újdy Èúhlg f;jekafkl=f.a ueÈy;aùu fln`ÿo@

Feb 07, 2015   view 2159 times
Jan 29, 2015   view 2176 times
Nov 26, 2014   view 2195 times
Oct 18, 2014   view 2309 times
Oct 11, 2014   view 2146 times
Oct 06, 2014   view 2145 times
Sep 27, 2014   view 2127 times
Sep 26, 2014   view 2122 times
Sep 15, 2014   view 2170 times
Sep 15, 2014   view 2180 times
  Models mirror
odel fashion show
images (30)
Fantasy Face Painting
images (15)
Aish Athukoralage Photoshoot
images (11)
Nadeesha model
images (11)
  Song of the Day - Lyrics
Penena Nopenena Dura
Ukulata Nawath
Hade Kothanaka Ho Hi
Nan Suran Bathiyen P
metharam siumalida k
Oba Inne Koheda Kiya
  Films
Clean Out
Confucius Chinese Mo
Ali Surathal
Randenigala Sinhaya
Marumagal
Who Slept with Her
  Cartoons
KRISHNA BALRAM- (26)
SUTINMAATINs-2- (280
Sura Weera Batta 08.
BEN10- OMNIVERSE (24
ROBAIYA 2015-03-02-(
HE MAN 09